Dagligdagen

På Kronborghus og Kronborgsund er dagsrytmen for beboerne så tæt på et "normalt" liv som muligt, og med borgernes selvstændighed og udvikling i fokus

HVERDAGEN

6.30

Morgenpersonalet møder ind, og beboerne begynder så småt at vækkes eller stå op selv, for at gøre sig klar til dagtilbud.

Det er meget individuelt hvad beboerne har brug for hjælp til. Nogen klarer sig selv med let støtte fra personalet, andre har behov for fuld støtte til vækning, morgenhygiejne, påklædning og morgenmad.

De fleste beboere tager af sted på dagtilbud ml. 7.30-9.00, og bliver hentet af de forskellige transportselskaber, der er tilknyttet beboernes forskellige dagtilbud, som ligger i henholdsvis Helsingør, Espergærde, Fredensborg og Birkerød.

9.00 - 12.30

De sidste beboere tager af sted på dagtilbud indtil kl. 12. Derudover har enkelte beboere hjemmedage, og enkelte arbejder slet ikke.

Nogle beboere har praktiske gøremål på deres hjemmedag, andre skal ud af huset enten på indkøb, lægebesøg, ledsagertur mv.

9.30

Personalet mødes til formiddags møde for at planlægge, hvad der skal ske i løbet af dagen for de beboere som er hjemme .

12.30

Enkelte beboere kommer hjem fra dagtilbud, og der spises gerne frokost ml. 12-13 med de beboere der er hjemme. 

14.00 - 16.30

Beboerne kommer løbende hjem fra dagtilbud. De modtages og hjælpes med at tømme tasker, læse og tale om dét der evt. står i deres kommunikations bog, og de tilbydes lidt at drikke, et stykke frugt el. lign.

Aftenpersonalet begynder ligeledes at møde ind.

15.00

Dagpersonalet er gået hjem, og det meste af aftenpersonalet er mødt ind.

Der holdes eftermiddags møde for at få overlap fra dagen, planlægge aftenen, muligheder for aktiviteter og lign.

En gang imellem er der planlagt fast eftermiddagsaktivitet, som starter op ca. 15.30

17.00 - 18.30

Der spises aftensmad er de enkelte huse, som gerne er blevet tilberedt af vores ernæringsansvarlige og evt. beboerne i løbet af dagen.

18.30 - 23.00

Aftenhygge i husene og/eller evt. fællesaktivitet i form af musik, sang, historielæsning, boldspil, diskofest el. lign.

Nogle beboere bader om aftenen, og alle får løbende hjælp til at komme i seng når de selv har lyst.

Der serveres gerne aftenkaffe/ te til de beboere der har lyst, og enkelte får en lille snack i form af grønt, frugt, mad el. lign.

Kl. 22.00 - 23.00

Aftenpersonalet går løbende hjem, nattevagterne møder ind.

På Kronborghus er der tilknyttet 2 vågne nattevagter om natten.